Tuczno

 

W miejscowości Tuczno w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, zlokalizowana jest stacja regazyfikacji gazu ziemnego z postaci ciekłej (LNG) do postaci gazowej. Dzięki temu spółka Blue LNG może oferować zarówno okolicznym mieszkańcom jak również podmiotom użyteczności publicznej gaz ziemny do ogrzewania domów mieszkalnych, budynków administracji publicznej oraz wszelakiej infrastruktury terenowej.