PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI UNIMOT SYSTEM SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ BLUE LNG SP. Z O.O.

Zarząd spółki BLUE LNG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że w dniu 28 marca 2024 roku został uzgodniony i przyjęty przez zarządy łączących się spółek Plan połączenia spółki UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) ze spółką BLUE LNG […]