NOWA TARYFA DLA BLUE LNG

połaczenie społek

Dnia 7 listopada 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził dla przedsiębiorstwa Blue LNG Sp. z o.o. nową TARYFĘ dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 8 na okres 1 roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania. Taryfa nr 8 – stosownie do postanowień art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne […]