8 września 2021

TARYFA BLUE LNG SP. Z O.O. DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO NR 6 W ZAKRESIE OBROTU I DYSTRYBUCJI PALIWEM GAZOWYM DLA ODBIORCÓW INNYCH NIŻ ODBIORCY PALIW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.