Spółka

Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji gazu ziemnego z własnych stacji regazyfikacji LNG, zlokalizowanych w miejscowościach: Wieleń (powiat czarnkowsko-trzcianecki) i Tuczno (powiat wałecki).

 

Pełna nazwa (firma): Blue LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrót firmy: Blue LNG Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Kapitał zakładowy: 580.000,00 zł

Udziałowcy: Unimot System Spółka z o.o. – 100 %

 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS Spółki: 0000432823

NIP Spółki: 672-207-76-18

REGON Spółki: 321272081