Spółka

Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji gazu ziemnego z własnych stacji regazyfikacji LNG, zlokalizowanych w miejscowościach: Wieleń (powiat czarnkowsko-trzcianecki), Białowieża (powiat hajnowski) i Tuczno (powiat wałecki).

 

Pełna nazwa (firma): Blue LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrót firmy: Blue LNG Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa (budynek West Station II, VI piętro)

Kapitał zakładowy: 4 610 000,00 zł

 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS Spółki: 0000432823

NIP Spółki: 672-207-76-18

REGON Spółki: 321272081