BLUE LNG na konferecji w Warszawie

FOTO LNG 1-small

Pod koniec maja w Warszawie odbyła się ważna konferencja, poświęcona rynkowi LNG w Polsce i na świecie. Jednym z prelegentów Konferencji był Prezes Zarządu Blue LNG – Grzegorz Domański.

Konferencja „LNG w Polsce i Europie. Nowy model rynku gazu” zgromadziła przedstawicieli wszystkich najważniejszych uczestników rynku LNG w Polsce, w tym m.in. Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Nafty i Gazu, PGNiG S.A., LNG-Silesia, obecna była również firma Blue LNG Sp. z.o.o.

Przedstawiciel Blue LNG– Grzegorz Domański podjął problematykę produkcji i obrotu LNG w kraju, skupiając się na wyzwaniach technologicznych i różnorodnym podejściu zarówno do modeli docelowych funkcjonowania jednostek skraplających, jak i kosztów z nimi związanych, omawiając je na przykładach związanych z obecnie funkcjonującym rynkiem LNG w Polsce.

Zaproszeni eksperci omówili m.in.: obecny stan i perspektywy rozwoju krajowej produkcji LNG, plany rozbudowy infrastruktury LNG na terenach pozbawionych sieci przesyłowych oraz uwarunkowania importu LNG z kierunku wschodniego i zachodniego. Przeanalizowali też uwarunkowania regulacyjno-prawne i kontraktowe importu LNG z USA, ceny i koszty transportu oraz wpływ uwolnienia eksportu LNG na regionalny i globalny rynek błękitnego paliwa.